Evenimente

Colocvii, conferinþe, comunicãri

 2016
 

Adrian-Silvan Ionescu, “Preaiubiti parinti…- impresii din America in corespondenta lui Carol Stork 1877-1880” (My dearest parents… impressions from America in the letters of Carol Storck 1877-1880), presentation at the commemorative conference “Stefan Luchian si epoca sa”, Romanian Academy, June 28th, 2016


“Retorica si memorie. Sculptura romaneasca de for public” (Rhetoric and Memory. The Romanian public sculpture) , May 31st, 2016. Participants: Ruxanda Beldiman, Irina Carabas, Virginia Barbu, Olivia Nitis, Adrian Guta (National University of the Arts, Bucharest), MarilenaPreda-Sanc (artist, National University of the Arts, Bucharest), IonelIstoc (sculptor, Bucharest), AlinCiupala (scientific secretary, Institute of Art History “G. Oprescu”).


 2015
 

The Wednesday Meetings organized by The Institute of Art History “G. Oprescu”:

Olivia Nitis, Irina Carabas, “About editing and publishing the volume “After Brancusi”, April 29, 2015

Irina Carabas-Olaru: Barbu Brezianu and  the avant-garde scholarship

Virginia Barbu: Out of the correspondence of Barbu Brezianu

RuxandaBeldiman: Pages of history of Institute’s Department of modern art (BarbuBrezianu’s activity within the Institute) 

Olivia Nitis: Barbu Brezianu archive and the contemporary art archive

Corina Teaca: Theodor Pallady in Barbu Brezianu archive

September 2016


Virginia Barbu, Corina Teacã, Launching the volume Mãrturiile toamnei. Corespondenþã Ionel Jianu – Barbu Brezianu, Ed. UNARTE, 2016


 2014

30 aprilie Întâlnirile de miercuri, Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu”

Ioana Vlasiu, Din corespondenþa lui Barbu Brezianu. Scrisorile istoricului de artã Friedrich Teja Bach

Corina Teacã, Pe marginea monografiei N.N.Tonitza de Barbu Brezianu
2013

AFTER BRANCUSI
Conference of the project “The Saint of Montparnasse” from Document to Myth. A Century of Constantin Brancusi Scholarship.  

Period: 4th-6th October 2013 
Organizer: Institute of Art History “G.Oprescu” of the Romanian Academy in partnership with the National University of Arts, Bucharest


After having experienced the shock of modernity, sculpture has not held a steady definition. Its status within the contemporary art system is highly divided and challenged today. “What is sculpture?” More than ever, this question does not meet an unequivocal answer. In spite of the seemingly endless process of transformations underwent by sculpture, Constantin Brancusi and his work have continued to rise interest among scholars and to pervade the imagination of artists. 
The history of sculpture of the 20th century retains Brancusi as one of its leading heroes due to the unforeseen openings that his art production has made available for his posterity. The Institute of Art History in Bucharest had the honor of receiving in 2008 the donation of the art historian Barbu Brezianu, a distinguished scholar of Brancusi’s work. 

This donation consists in his art library, centered primarily on 20th century sculpture, more than three hundred documentary files, and a rich correspondence with numerous foreign and Romanian art historians. This valuable archive is being now organized and researched due to a project funded by the National Research Council. The conference of the project will examine the effects of Brancusi’s work on modern and contemporary sculpture/discourse on sculpture as well as strategies, approaches, debates that underpin its status during the 20th and 21st centuries. 

 See conference program here
 See abstracts here


27 februarie - Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu”, Colocviile de miercuri

Ioana Vlasiu, Din Arhiva Barbu Brezianu. Corespondenþa lui Barbu Brezianu cu istoricul de artã Eric Shanes.

Corina Teacã, Corespondenþa lui Barbu Brezianu cu Editura Thames and Hudson


17 martie – Simpozionul Brâncuºiana 2013, Târgu-Jiu

Ioana Vlasiu, Centrul de studii brâncuºiene „Barbu Brezianu” – un proiect al Institutului de Istoria Artei „G.Oprescu”


26 iunie –  Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu” , Colocviile de miercuri

Olivia Niþiº, Brâncuºi în corespondenþã: importanþa documentarã

Ruxanda Beldiman, Documente despre Nicolae Grigorescu din Arhiva Barbu Brezianu

Virginia Barbu, George Enescu în arhiva Barbu Brezianu

2012

16 februarie -  Academia Românã

Sesiunea comemorativã Constantin Brâncuºi. Noi repere documentare, Academia Românã.

Ioana Vlasiu, Centrul de Studii Brâncuºiene „Barbu Brezianu”, un proiect al Institutului de Istoria Artei „G.Oprescu”


10-22 iunie

Cãlãtorii de documentare în strãinãtate. Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Corina Teacã au efectuat o cãlãtorie de documentare la Paris unde au întreprins cercetãri privind sculptura lui Brâncuºi si a ambianþei culturale ºi artistice în care artistul român ºi-a desãvârºit formaþia ºi a evoluat. Instituþiile avute în vedere au fost în primul rând muzeele - Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou, Musee Bourdelle, Musee Rodin, Musee Orsay,  Musee Gustave Moreau, Musée de l’Orangerie, Musée de la vie romantique, cu bibliotecile ºi arhivele lor. Au fost consultate arhivele Brâncuºi de la Bibliothèque Kandinsky, conþinând o bogatã corespondenþã revelatoare pentru mediul intelectual pe care îl frecventa, prieteniile pe care le legase, relaþiile cu colecþionarii, expoziþiile pe care le pregãtea. Deasemenea au fost investigate arhivele Muzeului Bourdelle, în special fondul de scrisori adresate lui Bourdelle, sculptorul francez cu numeroºi admiratori în România, printre care fondatorul de muzeu Anastase Simu, de cãtre elevele ºi elevii sãi români. 


31 octombrie - Universitatea Naþionalã de Artã Bucureºti

Colocviul Brâncuºi – fotografie, film, organizat de Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu” în colaborare cu Universitatea Naþionalã de Artã Bucureºti – organizatori ºi participanþi la dezbateri: Ioana Vlasiu, Elena Dumitrescu, Irina Cãrãbaº, Virginia Barbu, Alexandra Croitoru, Olivia Niþiº, Corina Teacã, Ruxanda Beldiman. 


22 noiembrie - Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu”

Doina Lemny, Muzeul de artã modernã-Centrul Georges Pompidou, Paris, a susþinut conferinþa Brâncuºi contemporanul nostru.

 
În strãinãtate


7-10 septembrie - Canterbury, University of Kent

Irina Cãrãbaº, The Wooden Avant-Garde and the Reception of Brancusi in Romania, comunicare susþinutã la a treia Conferinþã a Reþelei Europene pentru Studiul Avangardei ºi Modernismului, Material Meanings. În cadrul aceleiaºi conferinþe Irina Cãrãbaº a fost organizatoarea unui panel care punea în discuþie condiþiile ºi formele de existenþã ale avangardei din anii 1960 în România (Elusive Avant-Garde. Materials, Practices, Connections in Post-war Romania).

 2011

octombrie – Institutul de Istoria Artei “G.Oprescu”.

Întâlnire cu specialiºti în documentare ºi arhivare de la Muzeul Naþional de Artã Contemporanã (Adriana Oprea, Magda Predescu) ºi de la Institutul de Istoria Artei “G.Oprescu (Maria Anghelescu, Marina Aposteanu, Antoaneta Alexandr) pentru identificarea principiilor ºi soluþiilor de ordonare ºi punere în valoare a Arhivei istoricului de artã, Barbu Brezianu. Au fost discutate probleme de metodologie ºi aduse în discuþie exemple de arhivare a unor arhive similare aflate în mari instituþii din Franþa sau Statele Unite (de pildã Arhiva istoricului de artã de Ionel Jianu aflatã la Archives de l’art contemporain de la Rennes sau Arhiva istoricului de artã Sidney Geist, la Museum of Modern Art, Moma, New York, amândoi numãrându-se printre corespondenþii lui Barbu Brezianu).


noiembrie - Institutul de istoria artei “G.Oprescu”

Prezentare publicã a proiectului ºi problematicii sale cu participarea direcþiei Institutului ºi a majoritãþii cercetãtorilor. Conducãtorul proiectului ºi o parte dintre membrii echipei au expus obiectivele principale, precum ºi îndatoririle individuale care revin fiecãruia, schiþând în linii mari direcþiile ºi tematicile cercetãrilor viitoare.