Bibliografie-partea 1

Abrevieri:

RRHA = Revue Roumaine d'Histoire de l'Art
SCIA = Studii si cercetari de istoria artei
(r) = recenzie

Volume

Istoria artei

Nicolae Grigorescu, Editura Tineretului, București, 1959

Karl Storck, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1955

Tonitza, Editura Academiei R.S.R., București, 1967

Opera lui Constantin Brâncuși în România, Editura Academiei R.S.R., 1974

Brâncuși în România, Editura a II-a revăzută și adăugită, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1976

Brancusi in Romania, translated by Delia Răzdolescu and Ilie Marcu. The revised and updated version of ”Opera lui Constantin Brâncuși în România”, Editura Academiei 1976

N.N. Tonitza. Corespondență (1906-1939). Editura îngrijită, selecție, introducere, cronologie, note, indice de Barbu Brezianu și Irina Fortunescu, Editura Meridiane, București, 1978

N.N. Tonitza, Editura Meridiane, București, 1986

Brâncuși în România, cu un cuvânt înainte de Sidney Geist, Editura ALL, București, 1998

Arhiva C. Brâncuși. Noguchi, ucenic al lui Brâncuși. Cuvânt înainte de Radu Ionescu, Editura Destin, Deva, 2001 [texte în limbile română și engleză]

Uitate aforisme, în Barbu Brezianu, Sorana Georgescu-Gorjan, Dan Grigorescu (ed.), Recitindu-l pe Brâncuși, Editura Vog, 2001, p. 11-13 [texte în limbile română, franceză și engleză]

Cataloage

Expoziția de pictură Ion Hoeflich. UAP și Fondul plastic din R.S.R. Noiembrie 1965. Text Barbu Brezianu

Expoziția retrospectivă Gruia. Siluete și caricaturi. August 1966. Cuvânt înainte Barbu Brezianu

Brâncuși. București, iunie 1970, Muzeul de artă al R.S. România, Comitetul de Stat pentru Cultură și artă

Constantin Brâncuși, Plastiken – Zeichnungen, Catalogul expoziției Duisburg-Mannheim, p. 63-69, 1976

Fântâni și Coloane, în Studiul 2 (Timișoara), dec. 1981

Vorwort, în Michael Ilk, Brancusi, Tzara und die Rumanische Avantgarde, Museum Bochum, Kunsthal Rotterdam, 1997

East and West in Brancusi s Art, în Constantin Brancusi – 7 Early Works, Galleria Sculptor. The Association of Finish Sculptors, 22.8 – 13.9. 1998, Helsinki

 

Studii, articole, prefețe, recenzii

Expoziția armeană, în Contimporanul, nr. 993-94-95, 1930, p. 16

Ce este cultura? Adresa: ”La intelectualul român”, în Facla, nr. 401, 22 martie 1931, p. 2

Regina Maria – Glasul de pe Marte, traducere de Z. Simpson-Ghica, în Duminica Universului, nr. 14, apr. 1931, p. 223 (r)

Revoluțiuni, în Cristalul, nr. 10, mai, 1931, p. 2

Restanțe pentru Marcel Iancu, în Facla, nr. 442, 15 febr. 1932, p. 3

Eugen Ionescu: Elegii pentru ființe mici, în Cristalul, nr. 11-12, ian. 1932, p. 1-2

Ce a rămas din dumnealui?, în Credința, nr. 28, 6 ian. 1934, p. 3 (despre Liviu Rebreanu)

Cronica dramatică. Teatrul Național. Penthesilea, în Prezentul, nr. 73, 28 apr. 1935, p. 2

Sborul cuvintelor, în Rampa, 5 oct. 1935

Conferințele Monseniorului Principe Vladimir Ghika, în Decalogul, nr. 105-106, 25 dec. 1939, p. 1

Ronsard și românii, în Decalogul, nr. 111, 15 martie 1940, p. 2

Un dandy craiovean: Mircea Ralea Golfineanu (1862-1910), în Seara, nr. 1720, 21-22 iulie, 1943, p. 2

Bob Ciomac (1918-1943), în Seara, sept. 1944

Mașina maestrului George Enescu, în Fapta, nr. 252, 20 mai, 1945, p. 1-3

Colecțiuni particulare, în Jurnalul de dimineață, 2 sept. 1946

Carnetul de schițe al lui Ioan Andreescu, în Jurnalul de dimineață, 13 sept. 1946

Shakespeare în 1948, în Semnalul, nr. 1790, 23 apr. 1948, p. 1-2

Pilda lui Courbet (L. Aragon, L’Exemple de Courbet), Paris, 1952, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 1-2, 1954, p. 246-248 (r)

Acta Historiae Artium Budapesta, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1954, p. 285-286 (r)

Ionel Jianu, Ștefan Dimitrescu, București, 1954, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, p. 401 (r)

George Potra și Barbu Breazianu, Știri noi în legătură cu Barbu Iscovescu, Theodor Aman și alți pictori români, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 1-2, 1955, p. 327-334

Un desenator progresist în epoca dintre cele două războaie: Nicolae Cristea (1908-1935), în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1955, p. 235-261

George Oprescu, Szathmary, București, 1954, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1955, p. 400-401 (r)

George Oprescu, Ștefan Ionescu-Valbudea, București, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1956, p. 319 (r)

Câteva date necunoscute în legătură cu sculptorul și profesorul Karl Storck, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 1-2, 1956, p. 342-349

”Folklore mexicano”, 100 fotografias de Luis Marguez. Texto de Justino Fernandez, Coleccion Azteca, 1955, în SCIA, III, nr. 3-4, 1956, p. 314-315 (r)

Steinlen ilustrator al lui Eminescu, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1956, p. 295-301

Anii de tinerețe ai lui N.N. Tonitza, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1957, p. 179-200

Joe Gherman și Barbu Brezianu, Un sculptor ardelean necunoscut. Traian Mureșanu, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 3-4, 1957, 338-342

Cea din urmă biserică pictată de Grigorescu, în SCIA, seria Artă plastică, IV, nr.1-2, 1957, p. 255-276

Mănăstirea Cernica și Gruparea ”Vin Rouge”, în Tânărul scriitor, nr. 9, sept. 1957

Rolul și contribuția lui Dimitrie Bolintineanu la dezvoltarea artelor frumoase în Principatele române, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 2, 1959, p. 249-266

O cronică plastică a lui Mihail Sadoveanu, în Arta plastică, nr. 5, 1960, p. 45-46

Rectificări la datele biografice ale pictorului Constantin Lecca, în SCIA, nr. 1, 1960, p. 239-241

O mărturie inedită a lui Mihail Sadoveanu, în Omagiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani, Ed. Academiei R.P.R., București, 1961, p. 103-105

Câteva știri în legătură cu N. Tonitza, în Iașul literar, nr. 6, 1961

Oeuvres de Bourdelle en Roumanie, în L’Art de la Republique Populaire Roumaine, no. 21, 1961, p. 39-44 (vezi documentul aici)

Rudimente de învățămănt artistic la ”zugravii de subțire” din Moldova și Țara Românească, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 1, 1962, p. 79-105

Cu privire la Brâncuși, în Tribuna (Cluj), aug. 1963

O atitudine progresistă la pictorul Ștefan Popescu, în Arta plastică, nr. 8, 1963

Un Brâncuși ne-inedit, în Luceafărul, 28 sept. 1963

O precizare necesară, în Luceafărul, 26 oct. 1963

Cronologia vieții și operei lui N. Tonitza, în Luceafărul, 26 oct. 1963

Începuturile lui Brâncuși, în Secolul 20, nr. 3, 1964, p. 145-169

Eminescu ilustrat în Franța, în Luceafărul, 14 martie 1964

O statuie de Brâncuși [bustul lui Carol Davila, Spitalul Militar, București], în Gazeta literară, nr. 15, 9 apr. 1964, p. 6

Contingențe eminesciene în arta plastică românească, în Viața românească, nr. 4-5, aprilie-mai,  1964, p. 368-375

Graficianul [Brâncuși], în Luceafărul, nr. 18, 29 aug. 1964, p. 10

În legătură cu o exegeză brâncușiană, în Viața românescă, oct. 1964,p. 166-167

Petre Oprea și Barbu Brezianu, Cu privire la Salonul Artiștilor Independenți, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 1, 1964, p. 134-144

Petre Oprea și Barbu Brezianu, Participările lui Brâncuși la expozițiile din țară în perioada 1903-1914, în Arta plastică, nr. 12, 1964, p. 625

Les débuts de Brancusi, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome I, no. 1, 1964, p. 85-100 (vezi documentul aici)

Pages inédites de la corréspondance de Brancusi, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome I, no.2, 1964, p. 385-400 (vezi documentul aici)

Gruparea ”Arta Română” (1918-1926),  în SCIA, seria Artă plastică, tom 11, nr. 1, 1964, p. 144-151

The Beginnings of Brancusi, în Art Journal (New York), no.1, 1965, p. 15-25

Brâncuși inedit. Din corespondența artistului, în Arta plastică, nr.1, 1965, p. 26-30, 58-59

Salon parizian [mărturii espre Brâncuși], în Ramuri (Craiova), 23 martie 1965

Vasile Nicolescu și Barbu Brezianu, Monumentul Eminescu, în Luceafărul, nr. 8, 10 aprilie 1965

N. N. Tonitza, în Viața românească, nr. 8, august 1965, p. 149

Note pe marginea articolului ”Brâncuși” de Michel Ragon (Jardin des Arts), dec. 1965, în Arta plastică, nr. 3-4, 1966, p. 39

Brâncuși, 90 de ani de la naștere, în Familia (Oradea), nr. 2, febr., 1966

Iconografie brâncușiană, în Tribuna (Cluj), nr. 8, 24 febr. 1966

Brâncuși și Transilvania, în Tribuna(Cluj), nr. 8, 24 febr. 1966

O precizare, în Gazeta literară, 24 febr. 1966

Pallady-Matisse. Correspondance, în Revue Roumaine, nr. 2, 1966, p. 133

Nicolae Iorga despre arta modernă, în Cronica (Iași),  (Iași), nr. 14, 14 mai 1966, p. 5

Prin locurile de unde a pornit Brâncuși, în Argeș (Pitești), oct. 1966

Constantin Brâncuși în interpretarea lui David Lewis, în Viața românescă, nr. 10, 1966, p. 191

Artistes roumains, în Journal de Genève, 15. oct. 1966

Barbu Brezianu și Ilona Szabo, Brâncuși és barâtai, în Korunk (Cluj), martie 1967, p. 376-378

Rupând monotonia unei iconografii, în Secolul 20, nr. 3, 1967, p. 40 [fotografii ale lui Brâncuși realizate de dr. Gerota, 1937]

Lucruri noi și vechi [despre Brâncuși], în Tribuna (Cluj), 16 mar. 1967

Un patetic portret inedit [Brâncuși , Supliciul], în Informația Bucureștiului, 16 mar. 1967

Zilele ”Constantin Brâncuși” , în Revista muzeelor, nr. 4, 1967, p. 385-386

Brâncușiada, în Cronica (Iași), , nr. 19, 13 mai 1967

Inadvertențe în peisajul brâncușian de la Târgu-Jiu, în Informația Bucureștiului, 12 aug. 1967

Note, în Cronica (Iași), , nr. 32, 12 august 1967

Arghezi și artele plastice, în Cronica (Iași), , nr. 31, 5 aug. 1967, p. 4

La jeunesse de Brancusi, în Les Lettres françaises (Paris), nr. 1199,  13-19 sept. 1967

Retrospectiva Constantin Petrescu-Dragoe (1887-1937), în Arta plastică, nr. 10, 1967, p. 34

„În afară de Shakespeare și Beethoven se spune că mai există un Dumnezeu: acesta e românul Brâncuși” (James T. Farell), în Contemporanul, nr. 40, 6 oct. 1967

Brâncuși, Arhaism și modernitate, în Flacăra, nr. 41, 7 oct. 1967, p. 8-14

Brâncuși, în Cronica (Iași), 28 oct. 1967

Reportaj în jurul unei camere, [despre Clara Marbé], în Secolul 20, nr. 11, 1967, p. 182

Artizanul , în Colocviul Brâncuși (13-15 oct. 1967), Editura Meridiane, București, 1968, p. 94-101

Trei contribuții la o mai bună cunoaștere a lui Brâncuși, în Arta plastică, nr. 1, 1968, p. 41-42

Three of  Brancusi’s less-known exhibitions abroad,  în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome V, 1968, p. 103-108 (vezi documentul aici)

Brancusi remesenik (Brancusi The Craftsman), în Umenia remesla (Praga), nr. 3, 1968, p. 108-113

Trois livres roumains sur Brancusi, în Revue Roumaine, no. 3, 1968, p. 155-156

Brâncuși la Praga, în Secolul 20, nr. 9, 1968, p. 176-179

A Message to Mr. John Russel, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome V, 1968, p. 216-218

Colocviul Brâncuși, în România literară, nr. 4, 23 ian. 1969

Brancusi l’ artisan, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome VI, 1969, p. 19-30 (vezi documentul aici)

Le Secret du Baiser de Brancusi, în La Revue de Louvre et de musées des France, no.1, 1969, p. 25-30

Un prim-plan al Porții sărutului, în România literară, nr. 9, 27 febr. 1969

O precizare, în România literară, 6 mar. 1969

Omagiu la 90 de ani. Cecilia Cuțescu-Storck, în România literară, nr. 11, 13 mar. 1969

Nedreapta exilare a unui ”Ecorșeu”, în Viața românească, apr. 1969, p. 144-145

Un desen necunoscut al lui Brâncuși, în Tribuna, nr. 18, 1 mai 1969

Tonitza inedit, în Cronica (Iași), , nr. 29, 19 iulie 1969

Debutul lui Brâncuși - Craiova 1898, în Contemporanul, nr. 40, 3 oct. 1969

De vorbă cu Henri Coandă, în Cronica (Iași), , 25 oct. 1969

Adevărata față a unei ”postfețe” [răspuns lui V. G. Paleolog], în România literară, nr. 50, 11 dec. 1969

Henri Matisse și Theodor Pallady, în Secolul 20, nr. 1, 1970, p. 155-177

Ioana [Celibidache], în România literară, 29 ian. 1970

Prima expoziție Brâncuși pe vechiul continent, în Cronica (Iași), , nr. 23, 6 iunie, 1970

Expo Brâncuși – Haga, 1970, în România literară, nr. 42, 15 oct. 1970

Pagini necunoscute din corespondența lui Neculai Tonitza, în SCIA, seria Artă plastică,Tome XVII, 1970,  nr. 2, p. 319-329

100 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady. Matisse și Pallady, în SCIA, seria Artă plastică, nr.2, 1971, p. 313-319

Brâncuși și lumea baletului, în Săptămâna culturală, 5 febr. 1971

Theodor Pallady ca exponent al ”specificului național”, în Revista muzeelor, nr. 4, 1971, p. 353-355

Show Brâncuși-Paleolog în Ramuri, în Cronica (Iași), , nr. 18, 1 mai 1971

Henry Moore despre Moore și Brâncuși, în Secolul 20, nr. 5, 1971, p. 216-221

Cu prilejul expoziției Streleț [Vladimir Streleț], în Orizont, nr. 5 mai, 1971, p. 82

Întâlnire cu Martha Bibescu, în Secolul 20, nr. 6-7, 1971, p. 269

Brancusi, Haags Gemeente Museum, 1919-29. 11. 1970 în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome VIII, 1971, p. 125 (r) (vezi documentul aici)


Literatură

Poezii, în Ultima oră, nr. 77, 29 martie 1929, p. 2

Chin știrb, în Ultima oră, nr. 266, 10 noi. 1929, p. 2 (proză)

Macaz benevol, în Ultima oră, nr. 290, 8 dec. 1929, p. 2 (poezie)

Nod ars. Versuri, Editura Acțiune și reacțiune, București, 1930

Sex slab, în Contimporanul, nr. 93-94-95, 1930, p. 14 (proză)

Jind, în Contimporanul, nr. 99, sept. 1931, p. 6 (poezie)

Translațiuni, în Contimporanul, nr. 101, dec. 1931, p. 11 (proză)

Sky, în Contimporanul, nr. 102, ianuarie 1932, p. 12 (poezie)

Izbânda numelui (Vlăstarului), în Vlăstarul, nr. 2-6, 1934, p. 15

Ann, în Viața românească, nr. 9, aug.-sept. 1940, p. 70 (poezie)

Cetății Albe, în Claviaturi, nr. 5—6, sept.-oct. 1941, p. 11 (poezie)

Pavoazare, în Claviaturi, nr. 2, 16 sept. 1942, p. 7 (poezie)

Caligrafie, în Medalion, aprilie-mai-iunie, 1945, p. 22 (poezie)

Zăvor fermecat, Editura Căminul Artei, București, 1947

Jaf în dragoste. Proze scurte. Prefață de Ștefan Aug. Doinaș, Editura Cavallioti, București, 1993

Desferecare. Prefață de Lucian Boz, Editura Eminescu, București, 1998