Bibliografie-partea 2

Muzeul de artă românească din Ploiești, în România literară, nr. 48, 15 noi. 1971

Brâncuși împotriva Statelor Unite. Traducere de Petru Comarnescu. Prefață de Traian Filip, postfață de V.G. Paleolog, Cluj, 1971, în SCIA, seria Artă plastică, nr. 2, 1972, p. 322 (r)

Brâncuși și Marea Britanie, în Manuscriptum, nr. 3, 1972

Mihail Sadoveanu și bursierul Brâncuși, în Manuscriptum, nr. 3, 1972

Denaturări [Brâncuși], în Contemporanul, 12 mai 1972

Brâncuși și modelele sale, în Arta, nr. 8, 1973, p. 12-13

„Cel mai mare sculptor al secolului? Constantin Brâncuși, în România literară, 9 aug. 1973, p. 2

Danaida, în Arta, nr. 9, 1973, p. 31

Brâncuși în cultura și critica de artă românească (1898-1914), în Pagini de artă modernă românească, Editura Academiei R.S.R., București, 1974, p. 59-106

Paciurea și Brâncuși, în Arta, nr. 1, 1974, p. 16-17

Brancusi as Craftsman, în One (Londra), apr. 1974, p. 10-12

Avant et après, în Arhitectura, nr. 2, 1975

Barbu Brezianu, Adrian Gheorghiu, Dan Grigorescu, Anton Dâmboianu, Axul Brâncuși, în Arhitectura, nr. 2, 1975, p. 91-92

Afinități elective, în Manuscriptum, nr. 4, 1975, p. 119-122

Anii de internat, în Omagiul lui Brâncuși. Centenar Brâncuți 1976. Volum editat de revista Tribuna. [Cluj-Napoca, 1976], p. 29-31

C stoletin so dnia rojdenia velikovo rumânskogo skulptora Brancusi, în Rumânskie gorinotî, nr. 2 1976, p. 20-27

 „Îmi era dor să revăd câmpiile noastre”, în Magazin istoric, nr. 2, febr. 1976, p. 14-15

Domnișoara Pogany, în Albina, 2 febr. 1976

Încununarea unei creații – Complexul de la Târgu-Jiu: Coloana, Poarta, Masa, în Tribuna României, nr. 79, 15 febr. 1976

Brâncuși și eroii neamului, în Apărarea patriei, 25 febr. 1976

Brâncuși Olimpianul, în Albina, nr. 2, febr., 1976

Brâncuși, sensuri restituite, în Arta, nr. 2-3, 1976

Un muzeu Brâncuși în aer liber, în Viața românească, nr.4, aprilie, 1976, p.62-63

Colocviul Brâncuși, în Arta, nr. 4, 1976, p. 9-10

Un portret de Matis-Teutsch, în Arta, nr. 5, 1976, p. 21

Expoziția Constantin Brâncuși, în Arta, nr. 6, 1976, p. 4

Portret imaginar [Brancusi], în Secolul 20, nr.10-11-12, 1976, p.257-2

Zum 100. Geburtstag von Constantin Brâncuși. Brancusi, ein Wendepunkt, Biographisches und Werkkritisches, în Neue Literatur, no. 8, 1976, p. 52-55

Brancusi: The Artist as Portraitist, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome XIII, 1976, p. 21-30

Memorial, în Arta, nr. 4, 1977, p. 28

Colocviul Brâncuși. Uniunea Artiștilor Plastici București, 1976, în Arta, nr. 4, 1977, p. 9-10

Constantin Stere în Jurnalul lui Eugen Ionescu, în Manuscriptum, nr. 1, 1977, p. 139-141 (vezi documentul aici)

Al. Sahia și vicisitudinile existenței, în Manuscriptum, nr. 1, 1979, p. 185-186

Interferențe Brâncuși Satie, în Arta, nr. 11, 1980, p. 18-19

Brâncuși, Voronca și avangarda română, în Secolul 20, nr. 10-11-12, 1980, p. 195-201

Camil Ressu inedit, în Arta, nr. 1-2, 1981, p. 29

Amintirea lui Brâncuși, întâlniri cu Noguchi, în Arta, nr. 7, 1981, p. 21-24

Un dosar deschis, în Ramuri (Craiova), aug. 1981

”Ommagio a Brancusi”, Bienala de la Veneția, în Arta, nr. 9, 1982, p. 31-33

Brâncuși oglindit în modelul Joyce, în Arta nr. 10-11, 1982, p. 69-71

Avutul Brâncuși și avatarurile sale, în Amfiteatru, nr.3, 1983

Jianou Ionel, Constantin Brâncuși: viața și opera. Pref. de Constantin Noica, București, 1983, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome XXI, 1984, p. 93-94 (r)

Propuneri spațiale și omagii. O idee a lui Noguchi, în Secolul 20, nr. 295-297, 1985, p. 202-203

Contribuții la adevărul despre Brâncuși, în Suplimentul literar și artistic al Scânteii Tineretului, 2 iunie 1985

O ultimă efigie, în Secolul 20, nr. 1-2-3, 1986, p. 288-291

Oare Brâncuși n-ar mustăci?, în Almanahul Vieții românești, 1986, p. 184-187

Brâncuși redescoperit [Pontus Hulten, Natalia Dumitrescu, Alexandru Istrati, Brancusi, Flammarion, Paris, 1986], în România literară, nr. 20, 14 mai 1987, p. 1 (r)

Arhiva Brâncuși. O ipoteză, în Arta, nr. 6, 1987, p. 19

Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc.  Brâncuși, Thalia și Terpsichora [despre Serge Diaghilev], în Teatrul, nr. 4, 1988, p. 45-47

Notă introductivă, Cuvânt înainte, în Ilarie Voronca, Interviul. 11 povestiri. Prefață de Ion Pop, traducere de Barbu Brezianu, Irina Fortunescu și Ion Pop, Cartea Românească, București, 1989, p. 21-28

Confluențe muzicale brâncușiene, în eppistolarul lui Marcel Mihalovici, în Muzica, nr. 2, 1990, p. 134-147

Brâncuși în relicve, în Almanah Arta, 1990, p. 152-155

Ce s-a întâmplat cu moștenirea Brâncuși? Taine brâncușiene (I), în Atheneum (Bacău), aug., 1990

Ce s-a întâmplat cu moștenirea Brâncuși? Taine brâncușiene (II), în Atheneum (Bacău), aug., 1990

Spre dezlegarea tainei. Taine brâncușiene (III), în Atheneum (Bacău), sept., 1990

Histoire des sept statues d’Ivan Mestrovic érigées en Roumanie, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome XXVIII, 1991, p. 11-15

Coloana fără sfârșit nu ”se prăbușește”, în Cotidianul. Supliment cultural, nr. 22, 7 oct. 1991, p. 8

Peripețiile ”Domnișoarei Pogany”, în 22, 1-7 dec. 1991

O pioasă năstrușnicie, în Dreptatea, nr., 1 sept. 1993, p. 13

Adio lui Geo, în România literară , nr. 36, 22-28 sept. 1993, p. 13 (in memoriam Geo Bogza)

Tezaurul Brâncuși și ingrații lui moștenitori, în Cotidianul, 17 dec. 1993

Cuvânt  înainte, în Cristian-Robert Velescu, Brâncuși inițiatul, Editis, București, 1993

Brancusi et l'Avant-Garde, în Euresis.Cahiers roumains des études littéraires, nr.1-2, p.149-153

L’Italie et Brancusi, în RRHA, Série Beaux-Arts, Tome XXXI, 1994, p. 87-97

La Paris Brâncuși luat cu asalt, în Adevărul literar și artistic, 7 mai 1995 (cronica expoziției retrospective Brâncuși, Muzeul de artă modernă Paris )

Brâncuși în apogeu, în Cotidianul. Supliment cultural, 27 mai 1995

Sfârșit de secol cu Brâncuși. Interviu de Rodica Palade [Barbu Brezianu lansează ipoteza neconfirmată a respingerii de către Academia R.P.R. a unei presupuse donații Brâncuși],  în 22, nr. 43, 22 oct. 1995, p. 10-11

Brâncuși la Philadelphia, în România literară, 15 noi. 1995

La 120 de ani de la nașterea lui Brâncuși, în Brâncuși – frontiera clipei (Târgu-Jiu), 19 febr. 1996

O coloană cu probleme nesfârșite, în Contemporanul, 21 mar. 1996

Târcol ”coloanelor fără sfârșit”, în Jurnalul literar, apr. 1996

Da-da, Tzara, Brâncuși, în Caiete critice, nr. 4-5, 1996

7 prilejuri pierdute, în Pași pe nisipul eternității. Brâncușiana 7, ediție îngrijită de Nicolae Diaconu, Editura Fundației ”Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu, 1997, p. 9-15

În privința restaurării Coloanei Infinite, Comisia Națională a Monumentelor a dat dovadă de iresponsabilitate, în Prima Carte Albă asupra capodoperei. Brâncușiana 6. Selecția textelor și îngrijirea ediției Nicolae Diaconu, Editura Fundației ”Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu, 1997, p. 29-32

În privința restaurării Coloanei Infinite, Comisia Națională a Monumentelor a dat dovadă de iresponsabilitate, în Adevărul literar și artistic, 23 martie 1997, p. 6 (interviu de Cornel Radu Constantinescu)

Despre o primă și ultimă carte consacrată sculptorului, în Caiete critice, nr. 1-2, 1997, p. 36-38 [despre V. G. Paleolog, Brâncuși, Craiova 1938]

Brâncuși în Finlanda, în Curierul românesc, nr. 7-8, iul.-aug. 1998

Brâncuși în patria Kalevalei, în România literară, nr. 37, 16 sept. 1998

Le secret du Baiser de Montparnasse, în Les carnets de l’atelier de Brancusi. Le Baiser. La série et l’oeuvre unique, Centre Georges Pompidou, Paris, 1999, p. 49-55

„Heraldicul” Ion Vlasiu, în Lumea gorjenească, nr. 3, aug. 1999, p. 13

Octavian Soviany, Barbu Brezianu writes the book of time regained. The memoires of a Romanian culture senior, în Ziarul financiar – English section. Arts, leisure and people, September 18, 2000, p. 12 [interviu] (vezi documentul aici)

Geneza, sincopa și resurecția Coloanei fără sfârșit, în 22, 27 decembrie 2000, p. 14

Contingencies: Brancusi and Joyce, în Brancusi and his Zenith. And What Next? International Symposium, București, Târgu-Jiu, 18-21 mai 2001, Univers Enciclopedic, București, 2001, p. 21-25

Toma Roman, Barbu Brezianu: cetățean român în mileniul trei [interviu], în Plai cu boi, nr. 5, 2001, p. 33-36

Theodor Enescu – O victimă inocentă a ”Domnișoarei Pogany”, în România literară, nr. 4, 31 ian.- 6 febr. 2001, p. 3

Regele Mihai și poporul său de uituci, în 22, nr. 44, 30 oct.- 5 nov. 2001, p. 15

O paranteză, în Constantin Brâncuși – destinul postum. Sesiune de comunicări, 2001, Editura Ministerului de Interne, București, 2002

Heraldul [Petru Comarnescu], în Petru Comarnescu. Un călător al solitudinii. Antologie de texte critice de Mihaela Cristea, Editura Eminescu, București 2003, p. 27-38

Filip Lucian Iorga, Dialoguri cu mari contemporani [Corneliu Axentie, Al. Paleologu, Barbu Brezianu, Neagu Djuvara], în România literară, nr. 24, 18-24 iunie 2003, p. 16-17

Brâncuși în deplina sa glorie, în 22, nr.695, 1-7 iulie, 2003, p.6

Dialoguri esențiale. ”Suntem invadați de mitocani” [interviu], în Ziua, 2 august 2004, p. 4

 

Despre Barbu Brezianu

Lucian Boz, Barbu Brezianu ”Nod ars”, în Facla, nr. 333, 27 martie 1930

Ionel Jianu, Un poet pur: Barbu Brezianu ”Nod ars”, în Contimporanul, nr. 91-92, apr. 1930, p. 15

G. Călinescu, Barbu Brezianu, în Națiunea, nr. 484, 3 noi. 1947 (r. la volumul Zăvor fermecat)

Vient de paraître [Barbu Brezianu, N. Tonitza], în La Roumanie daujourd’hui, no. 6, juin, 1968, p. 48

Vera Adam, Cadran, [despre articolul lui V. Tîgali despre Brâncuși de Barbu Brezianu], în Arta nr. 11, 1968, p. 3  

Ir. F. [Irina Fortunescu], Barbu Brezianu, Brâncuși, Bucarest, juin 1970, Sălile Muzeului de artă al R.S.R., 167 p., 53 ill., în RRHA, tome VIII, 1971, p. 124-125 (r) (vezi documentul aici)

Abecedarul lui Tonitza, în Steaua, nr. 13, 1-15 noi. 1971, p. 35

Sidney Geist, Brâncuși. Un studiu asaupra sculpturii, în SCIA, tome 21, nr. 1, 1974, p. 143-144 (vezi documentul aici)

Ioana Vlasiu, Opera lui Constantin Brâncuși, în SCIA, tom 23, 1976, p. 216-218 (vezi documentul aici)

[număr aniversar dedicat lui BB la împlinirea a 90 de ani] Lumea gorjenească, nr. 1, iunie 1999

Ion Pogorilovschi, Ecuația Brâncuși și binomul Brezianu-Paleolog, în Brâncușiana și brâncușiada, Editura Eminescu, București, 2000, p. 228-234

Iulia Argint, Barbu Brezianu, un reputat brâncușolog, confirmă autenticitatea ”Păsării în văzduh”, în Adevărul, 7 mai 2005, p. 3

I.B., S-a stins Barbu Brezianu, în România liberă, nr. 5430, 16 ian. 2008, p. 22

Ioana Vlasiu, Barbu Brezianu, în RRHA, tome XLV, 2008, p. 161-162

Epistolar Ionel Jianu, în Brâncuși (Tg. Jiu), nr. 3, martie 2013, p. 6 (scrisori către Barbu Brezianu)

Epistolar Dr. Micu Marcu, în Brâncuși (Tg. Jiu), nr. 3, martie 2013, p. 7 (scrisori către Barbu Brezianu)