Dosare

Arhiva propriu-zisă constă într-un corpus de 236 de dosare tematice alcătuite din cupuri de presă, extrase bibliografice, fișe, note, manuscrise sau documente dactilografiate, scrisori și fotografii. Fiecare dosar a fost inventariat și dotat cu un opis. Acest material documentar generos vorbește despre procesul de cercetare ce a stat în spatele scrierilor lui Barbu Brezianu, mai ales a contribuției sale  majore cu privire la viața și opera lui Constantin Brancuși. Pe lângă materialele legate de Brâncuși dosarele cuprind documente despre activitatea lui Barbu Brezianu la Institutul de Istoria Artei, rapoarte privind activitatea științifică, rapoarte de călătorie, recenzii ale unor publicații de istoria artei solicitate de diverse edituri, scrisori de recomandare pentru istorici de artă din România. O selecție de documente este scanată și accesibilă on-line. Opisurile dosarelor clasificate tematic sunt de asemenea disponibile on-line.

Pentru a accesa un opis, faceți clic pe numărul dosarului.
 

1. CONSTANTIN BRANCUSI 

2. BARBU BREZIANU articole, manuscrise, corespondență, literatură; articole despre Barbu Brezianu 

3. ALTE PERSOANE 

4. ARTA ROMÂNEASCĂ ÎN SEC. XIX și XX

5. DIVERSE